Utsmyckning av gaturum vid ombyggnad av huvudgata i Eskilstuna
Konstverket, en mosaikorm, löper genom tre rondeller in mot staden. Per ville skapa en rörelse och känslan av att något är på väg ner mot ån. Teglet rund rondellerna har inte enbart en återkoppling till Kloster kyrkas fasad utan ska även symbolisera de många tegelbruk som fanns i trakterna förr i tiden. Det blir också en spännande kontrast mellan stengods och tegel.

Mosaikbitarna är ursprungligen stengodsplattor som som Per själv har skapat och bränt i sin ateljé. Han har använt sig av åtta olika blå nyanser av glasyr som han har experimenterat fram. Här och var finns det guldfärgade inslag.

Tanken är också att det ska hända saker med skulpturerna. På kvällen kommer de att vara belysta från sidan vilket ökar känslan av rörelse.